Administrator strony: andlop

Stowarzyszenie "Edukacja dla Drobina" powstało w celu wspierania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie. Szkoła ta odgrywa niezwykle istotną rolę w środowisku i - ze względu na swoją specyfikę - potrzebuje realnego wsparcia różnych podmiotów, by móc kontynuować dotychczasowe, bardzo ambitnie realizowane działania edukacyjne.

Zarząd Stowarzyszenia "Edukacja dla Drobina":

 

Małgorzata Witkowska - Prezes

Andrzej Łopata             - Wiceprezes

 

 

Julita Taflińska              - Sekretarz

Michał Petrykowski       - Skarbnik

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Benedykt Olendrzyński, Daniel Sawicki, Roman Wiśniewski

 

 

Członkowie:

 

Krzysztof Tafliński, Marzena Wasielewska-Łopata