Administrator strony: andlop

30 czerwca 2019
     W tym roku Stowarzyszenie Edukacja dla Drobina pozyskało grant Patio dla klasy. Kwota 2800 zł zostanie przeznaczona w dużej mierze na zakup mebli i urządzeń, dzięki którym uczniowie Zespołu Szkół
30 listopada 2018
     Stowarzyszenie Edukacja dla Drobina zakończyło realizację grantu Drobin graficznie, historycznie i elektronicznie.      Szczegóły znajdują się na stronie drobinwsieci.pl.